9/5/08

ตลาดฉัตร์ไชย

ตลาดฉัตร์ไชย ถือได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ ประจำเมืองอีกอย่างหนึ่งของหัวหิน ตลาดแห่งนี้สร้างบนที่ดินพระคลังข้างที่ ประมาณปี ๒๔๗๒ (พร้อมๆกับการสร้างพระราชวังไกลกังวล ) ตลาดฉัตร์ไชยมี โครงสร้างของหลังคาเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลม ต่อเนื่องกันจำนวน เจ็ดโค้ง ซึ่งมีความหมายว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ชื่อตลาด "ฉัตร์ไชย" มาจากพระนามเดิมของ พระองค์เจ้าบุรฉัตร์ไชยากร ผู้สร้างตลาดซึ่งทันสมัยที่สุดของเมืองไทยในเวลานั้น ได้ชื่อว่าเป็นย่านของกินของอร่อย เป็นที่พบปะสังสรรค์ของบรรดาเจ้านาย พ่อค้าคหบดีชั้นนำในสังคม ที่มาพักตากอากาศที่หัวหิน ตลาดฉัตร์ไชยเกิดขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชนชั้นสูงในอดีต ตราบถึงปัจจุบันตลาดแห่งนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เดิม เพียงแต่ได้ทำหน้าที่รับใช้นักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาขึ้น