9/8/08

การเดินทางไปหัวหิน

การเดินทางไปหัวหิน


โดยรถยนต์ส่วนตัว ได้ 2 เส้นทาง

สายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรี เข้าหัวหิน ประมาณ 2 ชม. ครึ่ง
สายพุทธมณฑล ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประมาณ 3 ชม.
-----------------------------------------

โดยรถโดยสาร

เริ่มต้นที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ รถปรับอากาศมี 2 ประเภท คือ ชั้น 1 และ ชั้น 2 รถปรับอากาศชั้น 1 จะจอดเฉพาะอำเภอที่สำคัญเท่านั้น ส่วนรถปรับอากาศชั้น 2 จะแวะจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วย

รถปรับอากาศชั้น 1

บ.พุดตานทัวร์ โทร.02-435-5302

บ.หัวหิน-ปราณทัวร์ 02-884-6191-2

บางสะพานทัวร์ 02-435-5105

รถปรับอากาศชั้น 2

รถร่วมบริการ 02-437-7414
-----------------------------------------

โดยรถไฟ

มีรถไฟไปหัวหินทุกวัน เริ่มที่หัวลำโพง โทร. 02-233-7010, 02-223-7020

เริ่มที่สถานีธนบุรี-บางกอกน้อย 02-411-3104
-----------------------------------------

โดยเครื่องบิน

โดยบริษัทบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-หัวหิน วันละ 1 เที่ยว โทร. 229-3456-63